Stockholms adresskalender 1882
Text
Författare: Huldberg, P. A.. Stadsmuseet i Stockholm

Stockholms adresskalender 1882

Det här är en adresskalender från år 1882. Den fungerade som dåtidens telefonkatalog kan man säga. Visserligen hittar du inte många telefonnummer i den (eftersom telefon ännu var ganska ovanligt) men den innehåller mycket annan information om Stockholm och dess invånare. Du kan bland annat leta upp gatuadresser och se vem som bodde där 1882, eller om du är nyfiken på att se det årets reklamannonser, så kan du se dem i Annons-Avdelningen. Adresskalendern är uppdelad i tre huvuddelar. Annonsavdelning – reklam. Adressavdelning – ett namnregister från A till Ö över privatpersoner och företag. Kalenderavdelning – blandad samhällsinformation, allt från Stockholms alla skolor till viktiga upplysningar om resor med järnvägen och aktuella telegrampriser. Här finns också en egendomsförteckning – information om vem som äger tomter och fastigheter, indelad efter kvarter. I personalregistret (nyfikenhetsregistret) kan du slå upp en viss adress och se vilka som bodde där på den tiden. Dessutom finns en länsavdelningen – register över personer och samhällsfunktioner utanför Stockholms stad. 713 sidor. Här intill hittar du adresskalendern i fulltext (pdf-dokument). Ps. Stockholms adresskalender började utges redan 1856 men från och med detta år, 1882, fanns en viktigt nyhet: personalregistret (även kallat nyfikenhetsregistret). I detta kan man söka fram en adress och se vilka som bodde där 1882.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad