Kan eller bör hufvudstaden längre undvara en väl ordnad kuranstalt för sinnessjuke? : en fråga, /  besvarad af M. Huss
Text

Kan eller bör hufvudstaden längre undvara en väl ordnad kuranstalt för sinnessjuke? : en fråga, / besvarad af M. Huss

Här ännu ett debattinlägg om Danvikens "dårhus". Huss menar att förhållandena på Danviken är bedrövliga. Man saknar ambition att försöka vårda de sjuka så att de tillfrisknar. De materiella förhållandena är sämre än i stadens fängelse, menar han. De åtta skötarna ska ta hand om 130 patienter. Han tycker att det är staden, och inte staten, som måste ta sitt ansvar och förbättra mentalsjukhuset. Se länken nedan för att läsa den skrift som Huss refererar till i sin text. 46 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Danviks dårhus : en uppfordran till vederbörande att tidsenligt reglera vården om Stockholms sinnessjuke / af C. U. Sondén

Danviks dårhus : en uppfordran till vederbörande att tidsenligt reglera vården om Stockholms sinnessjuke / af C. U. Sondén

Tal, om Danvikens dårhus-inrättning, hållet inför kongl. vetenskaps-academien, vid praesidii nedläggande, d. 21 juni 1820 / af Christ. E. von Weigel

Tal, om Danvikens dårhus-inrättning, hållet inför kongl. vetenskaps-academien, vid praesidii nedläggande, d. 21 juni 1820 / af Christ. E. von Weigel