Text
Författare: Sondén, Carl Ulrik (1802-1875). Stadsmuseet i Stockholm

Danviks dårhus : en uppfordran till vederbörande att tidsenligt reglera vården om Stockholms sinnessjuke / af C. U. Sondén

Här beskriver författaren de villkor som patienterna på Danvikens dårhus lever under. Han argumenterar för att en nytt sjukhus speciellt för psykiskt sjuka människor ska byggas. En plats som han tycker är lämplig att bygga denna på är Lilla Skuggan på Djurgården. Ritningarna längst bak i boken visar hur författaren tycker att Huru ett hospital för sinnessjuke icke bör vara och också Huru ett hospital för sinnessjuke bör vara.
122 sidor. Illustrerad med fyra ritningar.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad