Foto

Riddarhustorget och obeliskerna vid Riddarholmsbron som rest med anledning av Kung Oscar II:s begravning