Litteraturtips
Författare: Sax, Ulrika (f. 1952). Stockholms stadsbibliotek

Vällingby : ett levande drama / Ulrika Sax

När Vällingby centrum invigdes 1954 var det Sveriges modernaste centrum med kvällsöppna butiker och moderna varuhus. Runt om centrumet hade också en ny stadsdel växt fram som kallades för "den nya framtidstaden". Vällingby blev väldigt uppmärksammat för sin moderna utformning, och stadsplanerare och forskare från hela världen kom dit för att titta på skapelsen.

Den här boken beskriver hur Vällingby växte fram, från att ha varit en bondby till att bli den första moderna stadsdelen av sitt slag. Man får också läsa om de politiska visionerna som låg bakom Vällingbys uppbyggnad, hur det var att leva och bo där och hur det ser ut idag.

Boken är rikligt illustrerad med fotografier av Vällingby och dess invånare från 1930-talet fram till 1990-talet.
220 sidor.

Innehåll
Kapitel 1. Från bondby till modernistisk utpost
Kapitel 2. Från vision till verklighet
Kapitel 3. Att bo och leva i Vällingby
Kapitel 4. Vad har hänt på 40 år?
Kapitel 5. Slutord
Kapitel 6. Rundvandring i Vällingby, Grimsta, Råcksta
Källförteckning
Litteraturförteckning

Uppdaterad