Text
Författare: Berg, Fridtjuv (1851-1916). Stockholms stadsmuseum

Stockholm och dess omgifningar : georgrafisk inledningskurs för skolor i Stockholm : med en vy och 4 kartor

Detta är en bok i geografi för skolelever i Stockholm. Den användes runt sekelskiftet 1900. Författaren hävdar att de första kartorna ska vara över hemorten när man börjar med geografiundervisning. Förhållandet mellan karta och verklighet blir då klar. Boken består därför av ett antal kartor över Stockholm och dess omgivningar. Med hjälp av textavsnitten som berättar vad man ser kan man då göra en "promenad" med kartorna. Siffror motsvarar platser och byggnader.
40 sidor. 4 kartor och 1 bild i färg.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad