Litteraturtips
Författare: Lagerström, Signe. Stockholms stadsbibliotek

Stockholm / Signe Lagerström

Du vet säkert, att kungen bor i Stockholm, och här bo också de, som hjälpa kungen att styra vårt land. Stockholm är därför Sveriges huvudstad, och man kan säga, att hela landet har del i den staden. Tycker du inte, att det är roligt för dig att veta, att du bor i den största och viktigaste staden i hela Sverige?

Men du kan också känna dig stolt och glad över att bo i en så vacker stad, ty vet du, Stockholm är en av de skönaste städerna på jorden.


Den här lilla boken från 1925 vänder sig till stockholmska skolbarn och skildrar staden "i överensstämmelse med undervisningsplanen för rikets folkskolor". Den ser inte alls ut som vi tänker oss en barnbok i dag, men här finns en och annan illustration, bland annat en bild på "Stockholm, fotograferat från flygmaskin", två utvikbara små kartor och i slutet ett diagram där måtten på några höga torn i Stockholm jämförs med varandra och med storleken på en elefant, som på bilden är mycket, mycket liten. Till största delen består boken av stadsvandringar i innerstaden, där kända gator och byggnader passeras.

Läs den lilla boken, skriven av Signe Lagerström, lärarinna vid Statens normalskola för flickor, som en Stockholmsskildring och som 20-talshistoria på en och samma gång. 56 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad