Text
Författare: Hayen, Mats (f. 1968). Stockholms stadsarkiv

Barnhuspojken Christian Falck, född omkring 1744

När Christian Falck den 19 januari 1753 skrevs in på barnhuset betecknades han som moderlös och utan någon som kunde omhänderta hans uppehälle. Som tolvåring skickades han den 15 maj 1756 från barnhuset till Eskilstuna för att arbeta vid brukspatronen Johan Halenius knivbruk Tunafors. Samma år återkom han emellertid sjuk till barnhuset. I början av 1757 behandlades Christian Falck under ett av barnhus-direktionens möten. Han sades lida av "fallande soten" och man hade hört att prästen vid politikollegiets barnhus skulle kunna kurera den sjukdomen. Troligen led Falck alltså av epilepsi. Om han fick någon vård förtäljer inte materialet. Den 18 april 1758 bestämdes i barnhusdirektionen att Christian Falck skulle utlämnas till plåtslagaren Johan Almqwist. Men man hade ett förbehåll. Om pojkens kunskaper i kristendomskunskap var för svaga borde utlämnandet anstå. Så verkar dock inte ha varit fallet. I barnrullan från 1758 finns antecknat att Christian Falck utlämnades till Almqwist den 29 april. Tio månader senare, den 24 februari 1759, skrevs han återigen in på barnhuset. Uppenbarligen hade vistelsen hos Almqwist inte utfallit till den senares belåtenhet. Vid detta sista tillfälle blev pojken bara kvar några månader innan han på nytt skrevs ut. Den 21 juli skickades han till handelsmannen Wilhelm Grubbs parkumsväveri vid Hornsberg på Kungsholmen. Om han vistades någon tid vid väveriet är okänt. Nästa gång Christian Falck dyker upp är sju år senare. I Ulrika Eleonora församlings (Kungsholmens) husförhörslängd för 1766 återfinns han som 22-årig dräng hos skinnfabrikören Gilliame Bouch på Parmmätaregatan, i närheten av Norr Mälarstrand. Vill du veta hur det gick för Christian? Klicka på länken "Läs mer om Christian Falck".

Utdrag ur Främlingar i vardagen. Liv och pedagogik vid Stora Barnhuset i Stockholm på 1700-talet av Per-Johan Ödman och Mats Hayen (2004).

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad