Ritning
Arkitekt: Westrell, Pehr. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Wahrenberg

[Wahrenberg], 13[=4] Drotningegatan Posse, Grefven Carl; Falkenberg, Öfversten Ok Riddaren Högwählborne Herr Baron Carlberg, J E [Plan];[Fasad]; [Reparation]

Uppdaterad