Text
Författare: Hayen, Mats (f. 1968). Stockholms stadsarkiv

Barnhuspojken Carl Fredrik Sundblad, född omkring 1747

Carl Fredrik inkom till barnhuset den 20 december 1755. Vilka hans föräldrar var är okänt. Efter nästan tre års vistelse skrevs han ut till klädfabrikören Leonard Pinckhardt. Där skulle han arbeta under dennes mästare Daniel Drinhausen. Året 1761 hamnade den då 14-åriga klädmakarlärlingen i en mäktig dragkamp mellan sina två överordnade, de ovannämnda Pinckhardt och Drinhausen. Och det var han själv som var objektet för deras tvist. Målet började den 5 maj 1761 inför hall- och manufakturrätten i Stockholm. I protokollet kan vi kan läsa: "Fabrikören Pinckhardt hade begärt kallelse på klädmakaren mäster Drinhausen, vilken förut hade stått under hans förlag, [för] att åter bekomma en lärling Carl Fredrik Sundblad, som Drinhausen tillika med de övriga lärogossarna ifrån Pinckhardt med sig borttagit". Bakgrunden var att Drinhausen startat en egen manufaktur i Södertälje och tagit med sig sina lärlingar dit. Pinckhardt anförde som sitt skäl för att få tillbaka lärlingen att det var han som utkvitterat pojken från barnhuset. Vid det tillfället hade han skriftligen lovat att draga försorg om dennes undervisning och nödiga skötsel, ett löfte han inte kunde uppfylla om pojken skulle tillåtas bli kvar hos Drinhausen. Denne ansåg å sin sida att rätten till pojkens arbete tillhörde honom. Detta på grund av att det var han som hållit honom med mat och kläder. Rätten gick emellertid vid detta sammanträde på Pinckhardts linje och gav honom rätt att återfå Sundblad. Vill du veta hur det gick i målet mellan Drinhausen och Pinckhardt, och senare i livet för barnhuspojken Carl Fredrik? Klicka på länken "Läs mer om Carl Fredrik Sundblad".

Utdrag ur Främlingar i vardagen. Liv och pedagogik vid Stora Barnhuset i Stockholm på 1700-talet av Per-Johan Ödman och Mats Hayen (2004).

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad