Text
Författare: Hayen, Mats (f. 1968). Stockholms stadsarkiv

Barnhuspojken Anders Gideon, född omkring 1747

Anders Gideon var son till en gardeskarl med samma namn. Under åren på barnhuset kallades han bara för Anders Andersson. Men från och med sin första anställning gick han under samma namn som fadern, Anders Gideon. Vid inskrivningen 1753 betecknades han som föräldralös. Efter fem år på barnhuset, den 5 augusti 1758, fick han plats vid Thomas Hedbergs klädmanufaktur. Där skulle han arbeta under mästaren Petter Söderberg. Och efter en prövotid vid manufakturen på drygt ett år skrevs han den 13 november 1759 in som lärling på sex år. Från samma tid finns en mantalsskrivning där vi kan se att lärlingen Anders Gideon arbetade vid ovannämnda ställe, beläget vid den s.k lastageplatsen i närheten av den nya Kungsholmsbrons fäste på Klarasidan (idag motsvaras platsen ungefär av Tegelbacken). Tre år senare utbetalades för Anders Gideon, anställd vid Hedbergs manufaktur, en premie på 40 daler kopparmynt från det statliga manufakturkontoret. Detta för att han nöjaktigt fulländat hälften av sina läroår. Under 1700-talet var de statliga subventioneringarna till manufakturindustrin tidvis av en ganska vildvuxen karaktär. Lärlingspremier var ett av många försök att vid brist på arbetskraft locka människor till manufakturindustrin. Det var dock inte Gideon som fick de ovannämnda pengarna. De skulle enligt reglerna utbetalas till den gesäll som lärde upp honom, för gesällens minskade arbetsförtjänst. Nästa gång Anders Gideon dyker upp är 1766. Han hade då kallats in som vittne i en rättegång mellan, i första rummet, en klädmakarmästares hustru och två spinnerskor. Det gällde ett förtalsmål där otaliga okvädinsord utkastats mellan de inblandade. Gideon hade hört en av spinnerskorna kalla en klädmakargesällshustru för en mästares hora. Han betecknades under rättegången som klädmakargesäll vid Barnängsfabriken. Det innebär att han ungefär vid utsatt tid, sex år efter inskrivningen som lärling, klarat sitt gesällprov. Barnängsfabriken leddes av de båda bröderna Apiarie, kända från Per Anders Fogelströms roman Vävarnas barn (1981). Vill du veta hur det gick senare för Anders Gideon? Klicka på länken "Läs mer om Anders Gideon".

Utdrag ur Främlingar i vardagen. Liv och pedagogik vid Stora Barnhuset i Stockholm på 1700-talet av Per-Johan Ödman och Mats Hayen (2004).

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad