Text

Handlingar i rättegången mellan löjtnanten Freidenfeldt och trädgårdsmästaren Bergqvist, rörande den sednares vägran för den förre att träda i giftermål med hans dotter

Detta rättegångsmål handlar om ett giftermål. En far anser att hans dotter har lurats att gifta sig. Att brudgummen löjtnant Freidenfelt bara är ute efter pengar. Därför har pappa Bergqvist gått till domstol. Han hävdar att giftermålet inte gäller för att han som brudens far inte har godkänt äktenskapet. Dessutom har vigseln inte ägt rum i brudens hemförsamling på Södermalm, som brukligt är.

Vid denna tid (1840-talet) bestämde inte döttrarna själva vilka de skulle gifta sig med. Det gjorde fadern, eftersom han var deras förmyndare. Det är därför det var möjligt för denna pappa att gå till domstol för att försöka få bröllopet förklarat ogiltigt. Efter giftermålet blev mannen hennes förmyndare.

Genom vittnesmålen får vi en detaljerad skildring av händelserna. Hur ska det gå i detta domstolsmål där alla är osams? 53 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Poliser och domstolar
Tema

Poliser och domstolar

Stockholm fick poliser 1776. Då bildades Överståthållarämbetet för polisärenden. Genom polisens rapporter och domstolarnas protokoll vår vi veta en hel del om historiens brott och…

Rätten till kärlek
Tema

Rätten till kärlek

Blev folk kära förr eller gifte de sig bara för att de var tvungna? Kyrkan och lagen bestämde länge att det bara var gifta människor som fick ha sex eller skaffa barn med varandra,…

Texter
Tema

Texter

En text kan användas som historisk källa. Vi kan läsa människors berättelser och beskrivningar av händelser i historien genom polisrapporter, rättegångsprotokoll, brev och dagböcke…