Ritning
Arkitekt: Nauman, Johan Heinrich. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Pilen

Norrmalm;[Klara] [Pilen?], 11[=5] Gamla Munklegersgatan, [=Gamla Brogatan] Ahlberg, Hökaren Erich Carlberg, J E [Nybyggnad];[Plan];[Fasad]

Uppdaterad