Foto

Snöupplag på Valhallavägen vid Frejgatan. I fonden syns Engelbrekts folkskola.