Foto
Fotograf: Byggnadskontoret. Stockholms stadsmuseum

Snöupplag på Valhallavägen vid Frejgatan. I fonden syns Engelbrekts folkskola.

Uppdaterad