Text
Författare: Selling, Gösta (1900-1996). Stockholms stadsmuseum

Af Chapman: fullriggaren som blev vandrarhem / Gösta Selling

Stockholm var förr i tiden en stor hamnstad med en egen segelflotta. Längs Skeppsbron låg många stora skepp. Med tiden minskade antalet segelfartyg, och vid sekelskiftet 1900 bestod flottan av 27 stycken. Femton år senare var det tjugo, och 1925 var siffran nere på sju fartyg.

Af Chapman var en gång i tiden ett logementfartyg och var vit, vacker och ståtlig, men runt mitten av 1940-talet var det dags för pension för Chapman. Chapman erbjöds till försäljning, dock utan resultat, och istället blev skroten aktuell. Det skapade mycket reaktioner. Olika institutioner tyckte att Chapman hade historiska värden och ville bevara skeppet, men hur skulle det gå rent ekonomiskt?

Ett vandrarhem kom på tal och Svenska Turistföreningen jobbade starkt för det, då Stockholm inte hade något vandrarhem. Läs mer om Chapman som än idag finns kvar på Skeppsholmen. 12 sidor.

Utdrag ur Årsberättelser / Museienämnden ; 1948. - 1949. - S. 15-26

Uppdaterad