Foto

Vaxholm (sandhamns express 8), Af chapman och ett stort passagerarfartyg utanför Skeppsholmen