Foto
Fotograf: Blomberg, Anton (1862-1936). Stockholms stadsmuseum

Arvfurstens palats vid Gustav Adolfs Torg

"När vi på våra upptäcktsfärder runt Stockholm omkring 1890-talet kom till det då så vackra Gustav Adolfs Torg med Gustav III:s Opera och Arvfurstens Palats, fick den av oss som inte förut varit med, alltid svara på frågan om han visste vad det var för detalj som skilde de båda tvillingbyggnaderna från varandra. Det var mycket sällan vederbörande kunde ge det rätta svaret, som var att Operan hade en kunglig krona överst på fasaden, medan Arvfurstens Palats hade en furstlig."

Harry Sandberg, född 1880, minns tillbaka i En södergrabb berättar, s. 75.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad