Text
Författare: Överståthållarämbetet (1634-1967). Stockholms stadsarkiv

Kungl.Maj:ts avslag på nådeansökan i "Fallet Ander".

Ander och hans far ansökte om nåd (dvs att dödsstraffet inte skulle verkställas) hos kungen. Ansökan avslogs dock av kung Gustaf V.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad