Text
Författare: Överståthållarämbetet (1634-1967), Hamilton, Jakob (1797-1864). Stockholms stadsmuseum

Kungörelse : Som regements-pastorn Carl Jonas Ludvig Almqvist, hvilken blifvit ställd under tilltal för bedrägeri och försök till mord genom förgiftning ...

Den kände författaren Carl Jonas Love Almqvist blev anklagad för mordförsök. Han lyckas till sist fly till Amerika. I denna poliskungörelse från överståthållarämbetet blir han efterlyst i hela Sverige. 1 sida.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad