Text
Författare: Överståthållarämbetet (1634-1967), Maré, S. de. Stadsmuseet i Stockholm

Kungörelse. Hos Öfver-Ståthållare-Embetet har blifvit anmäldt, att å Straff- och arbetsfängelset på Långholmen intagne, för tredje resan stöld dömde arbetsfångarne, f. drängen August Carlsson...Stockholm den 26 juni 1861

Denna poliskungörelse efterlyser tre fångar som lyckades med konststycket att fly från Långholmens fängelse år 1861. Den innehåller signalementen på var och en samt upplysningar om fångarnas födelseorter. 1 sida.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad