Text
Författare: Överståthållarämbetet (1634-1967), Maré, S. de. Stadsmuseet i Stockholm

Kungörelse. Handlanden af mosaiska trosbekännelsen Abraham Horvitz, hvilken, såsom tilltalad för bedrägligt förfarande i handel...

Denna poliskungörelse efterlyser handelsmannen Abraham Horvitz. Han är anklagad för "bedrägligt förfarande i handel". Han är alltså inte dömd för något brott. Han var jude, alltså av den mosaiska trosbekännelsen.

Före 1838 hade judarnas liv i Sverige begränsats av olika lagar. De fick inte bosätta sig var de ville, inte gifta sig med någon av annan tro än den mosaiska och inte utöva alla yrken. De fick heller inte bli riksdagsmän. Det var därför i stort sett tre städer - Norrköping, Göteborg och Stockholm - som hade en judisk befolkning och församling. Ett yrke som var tillåtet var handelsmannens.

1838 kom en kunglig förordning betitlad ”Angående mosaiska trosbekännares skyldigheter och rättigheter i riket”. Judarnas främlingsstämpel togs därmed bort och de likställdes med övriga svenskar. Den officiella benämningen på denna trosgrupp skulle vara mosaiska trosbekännare. Precis som Abraham Horvitz benämns i denna efterlysning. 1 sida.

PS. Ett boktips för den som vill veta mer om judarnas liv i Stockholm: Glück, David (redaktör): Det judiska Stockholm (1998)

Uppdaterad