Omslagsbild Långholmen : Spinnhuset och fängelset under två sekler
Litteraturtips
Författare: Rudstedt, Gunnar (f. 1904). Stockholms stadsbibliotek

Långholmen : Spinnhuset och fängelset under två sekler / Gunnar Rudstedt

En bok om Långholmens historia, bestraffningsformer, fångar och personal. Den gavs ut 1972, då fängelseverksamheten på ön höll på att avvecklas. Tyvärr är rubrikerna få - det hjälper att slå i innehållsförteckningen, där man kan läsa sig till vad varje avsnitt handlar om (se avsnittens rubriker nedan) - men tar man sig igenom texten kan man hitta mycket intressant information, till exempel om upplopp bland fångarna och hur opassande det var att sjunga i cellen. Före innehållsförteckningen finns ett personregister över fångar, fängelsedirektörer, jurister, politiker, pigor och många andra. 286 sidor.

Innehåll
I. Spinnhuset 1724-1825
II. Södra korrektionsinrättningen 1825-1848
III. Straff- och arbetsfängelset 1848-1885
IV. Skärpningar i cellstraffet. Utvecklingen fram till första världskriget
V. Krigs- och efterkrigstid. Nytt celltänkande. Prygeldebatt
VI. De två decennierna fram till fångvårdsreformen. Axis tid som chef. Poukkas "Gröna ön"

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad