Text
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Handlingar, hörande till historien om spelklubbarne i Stockholm, och deras bedröfliga följder

Protokoll som behandlar två rättsfall angående hasardspel, spel där slumpen har stor betydelse, på spelklubben i Bergstralska huset vid Riddarholmstorget. Under 1800-talet kom spelklubbar alltmer att ses som en källa till moraliskt fördärv och verksamheterna blev med tiden allt mer ljusskygga. Den mycket spelfientlige kungen Oskar I skulle vid 1800-talets mitt helt komma att förbjuda hasardspel. Denna skrift utkom 1810. Frakturstil. 14 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad