Text
Författare: Lorentzi, Maria, Olgarsson, Per. Stadsmuseet i Stockholm

Slussen : 1935-års anläggning : byggnadshistorisk inventering / Maria Lorentzi och Per Olgarsson (text) ; Göran Fredriksson (foto)

Kulturmiljöavdelningen vid Stockholms stadsmuseiförvaltning har utfört en byggnadshistorisk inventering av Slussen. Fokus ligger på Slussenanläggningen som den såg ut när den var ny 1935 och hur den sedan har förändrats. Inventeringen visas här i två delar (i form av pdf-filer). Båda delarna innehåller många spännande äldre fotografier och ritningar men även nytagna fotografier som visar hela anläggningen som den ser ut idag.

Del 1 (150 sidor) handlar om anläggningens historia och kulturhistoriska värden.
Del 2 (281 sidor) beskriver anläggningens nuvarande utformning.

Uppdaterad