Kunglig förordning undertecknad av drottning Kristina.
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Hennes Kongl. May:tz Drottning Christinae åth Tyska Kyrckian i Stockholm den 24. Decembr. Åhr 1647. förlänte, och af Högstsahl. Konung Carl XI. Glorwyrdigst i Åminnelse, den 15. Julii 1675. Allernådigst confirmerade Bref.

Tyska kyrkans församling i Gamla stan klagar på gudstjänstbesökarna. Folk kivas och för väsen under gudstjänsten. De håller inte tillgodo med de platser som kyrkans anställda anvisar åt dem, bland annat.

Detta brev från 1600-talet är en så kallad kunglig förordning. Den är undertecknad av drottning Kristina. Idag är det ju riksdagen som stiftar alla lagar, men på 1600-talet var det kungen (eller drottningen) som hade denna makt. Här förbjuder drottning Kristina gudstjänstbesökarna att föra oväsen i Tyska kyrkan. För de personer som inte lyder väntar ett straff. Läs om vilket straff det är.

Bokstäverna "L.S." är latin och är en förkortning för "Locus Sigilli". Det betyder ungefär "plats för sigill". Just där satte man sigillet, som var ett avtryck i (rött) vax eller lack, och som visade att brevet var giltigt och godkänt av kungen (eller drottningen). Brevets sista mening: "Datum ut supra" är också latin och betyder ungefär "datum som ovan". Brevet är något beskuret, det är i verkligheten 33 cm högt och 42 cm brett. Frakturstil. 1 sida.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad