Ritning

Underlag för bygglov år 1887, fastigheten Kronkvarnen 27

Innehåller planritningar och fasadritningar. 5 bilder. Fastigheten finns inte längre, men kvarteret Kronkvarnen, där fastigheten funnits, ligger kvar på samma plats.