Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Vy från Arvfurstens palats över Norrbro mot Blasieholmen

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad