Litteraturtips
Författare: Elmquist, Gustaf. Stockholms stadsbibliotek

Redogörelse för högre realläroverkets å Östermalm i Stockholm nya byggnad / Gustaf Elmquist

En bok som gavs ut i samband med att realläroverkets nya byggnad började användas 1910. I dag kallas skolan Östra Reals gymnasium, eller bara Östra Real.

I boken beskrivs realläroverkets bakgrund, med följande inledning: "Det nuvarande högre realläroverket å Östermalm har sin upprinnelse i den mycket primitiva läroanstalt, som under senare delen af 1600-talet inrättades å det intill år 1672 till Jakobs församling hörande Ladugårdslandet." Vidare beskrivs själva byggnaden i detalj, inklusive kostnader för de olika byggmomenten och mått på rummen (såsom "Rum för handvapen", "Lärjungarnes arbetsrum" och "Tekök"). Därefter ritningar och fotografier.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad