Foto
Fotograf: Samfundet S:t Erik. Stadsmuseet i Stockholm

Östra Reals Gymnasium, Karlavägen 79 (Malmgården 1)

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt på Karlavägen 79, Östermalm)

tidigare Östermalms högre allmänna läroverk,ritades 1906-1910 av arkitekt Ragnar Östberg. Planen är H-formig kring en central entré varifrån korridorer utgår. Skolan är ett fint exempel på nationalromantiken med handslaget rött tegel och granitlister. Även den genomförda konstnärliga utsmyckningen är typisk, med yttre reliefer av Carl Eldh och fresker av prins Eugen, Axel Törneman, Georg Pauli och Filip Månsson i det inre.

The H-shaped school, with its centralentrance hall providing access to a range of corridors, was designed by Ragnar Östberg from 1906 to 1910. With its arresting exterior of handmade bricks on a granite plinth, the building is a fine example of romantic nationalism. There are carved reliefs by sculptor Carl Eldh and works by several other leading artists of the period.

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad