Ritning
Arkitekt: Stadsingenjörskontoret, Stockholms stad . Stockholms stadsarkiv

Underlag för bygglov år 1897, fastigheten Kronkvarnen 35

Innehåller tomtkarta, planritningar och fasadritningar. 5 bilder.

Uppdaterad