Foto

Från Munkbron mot Munkbrospången och Riddarholmen. Riddarholmskyrkan mitt i bild