Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Stadsgården österut från Östra Slussgatan

Uppdaterad