Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Saltsjön mot Stadsgårdshamnen, fartyg

Uppdaterad