Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Saltsjön mot Stadsgårdshamnen, fartyg

Uppdaterad