Karta

Registerkarta över Hässelby Villastad

Registerkartan visar kvartersnamn och fastighetsbeteckning samt gatusträckningar. Med den som underlag kan man beställa ritningar på de hus som finns i kvarteren (man anger då kvartersnamn och fastighetens nummer). Är huset byggt före 1978 finns handlingarna på Stadsarkivet, senare finns de på Stadsbyggnadskontoret.

Så här källhänvisar du till kartan

Har du frågor om kartan?

Rättigheter