Fotografi taget från flygplan. Vi ser nybyggda stadsliknande hus som byggts på före detta ängsmark, omslutna av flera större vägar. I bakgrunden syns en stor bro, Årstabron, som leder över till innerstan.
Foto
Fotograf: Bladh, Oscar (1895-1973). Stadsmuseet i Stockholm

Flygbild över Midsommarkransen

Vi ser Svandammsparken till höger i bild. Tellusborgsvägen, Oktobergatan och Vattenledningsvägen omsluter de nybyggda stadskvarteren. Till höger i bild går den breda Svandammsvägen österut.

Midsommarkransen har fått sitt namn från 1700-talstorpet med samma namn, ett torp som låg på Hägerstens gårds ägor. Under 1900-talets första decennium köptes delar av gårdens mark upp av fastighetsbolag. 1909 påbörjades en utbyggnad av flerfamiljshus i Midsommarkransen och husen fick stenstadskaraktär. Lite som husen i 1800-talets innerstad, fast mindre!

Stenhuskvarteren rymde många smålägenheter med bra standard. Midsommarkransen blev en utpräglad arbetarstadsdel, något som förstärktes på 1930-talet då LM Ericsson flyttade hit sin verksamhet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad