Fotografi taget från flygplan. Vi ser nybyggda stadsliknande hus som byggts på före detta ängsmark, omslutna av flera större vägar. I bakgrunden syns en stor bro, Årstabron, som leder över till innerstan.
Foto

Flygbild över Midsommarkransen

Vi ser Svandammsparken till höger i bild. Tellusborgsvägen, Oktobergatan och Vattenledningsvägen omsluter de nybyggda stadskvarteren. Till höger i bild går den breda Svandammsvägen österut.

Midsommarkransen har fått sitt namn från 1700-talstorpet med samma namn, ett torp som låg på Hägerstens gårds ägor. Under 1900-talets första decennium köptes delar av gårdens mark upp av fastighetsbolag. 1909 påbörjades en utbyggnad av flerfamiljshus i Midsommarkransen och husen fick stenstadskaraktär. Lite som husen i 1800-talets innerstad, fast mindre!

Stenhuskvarteren rymde många smålägenheter med bra standard. Midsommarkransen blev en utpräglad arbetarstadsdel, något som förstärktes på 1930-talet då LM Ericsson flyttade hit sin verksamhet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

AB Mack, Bensinpumpsfabrik, Tegelbruksvägen 20 (Konvolvulus 18)

AB Mack, Bensinpumpsfabrik, Tegelbruksvägen 20 (Konvolvulus 18)

Flygfoto över Tellusborg med Svandammen

Flygfoto över Tellusborg med Svandammen

Nio minuter till L M Ericsson

Nio minuter till L M Ericsson