Foto

Munkbron: överfulla soptunnor på Riddarholmskanalens kaj