Foto

Stadshuset. Utsikt genom arkaden mot Riddarholmen.