Många människor deltar i räddningsarbetet för att släcka en eldsvåda i ett övertänt hus på Högbergsgatan..
Bildkonst
Konstnär: Hilleström, Pehr (1733-1816). Stadsmuseet i Stockholm

Eldsvåda på Högbergsgatan

Konstnär: Hilleström, Pehr (1733-1816)
Material och teknik: Olja på pannå
Mått i mm: 270x300

Eldsvådor var en fruktad händelse i det tätbebyggda Stockholm. Pehr Hilleström har skildrat flera eldsvådor, bland annat denna i bryggaränkan Hartmans mälthus på Högbergsgatan i Katarina församling på Södermalm. Branden bröt ut den 30 juni 1785. 

I bilden ser vi hur människor samlas nedanför på gatan. De diskuterar med gestikulerande armrörelser och det råder en febril verksamhet. En man räddar en dyrbar spegel. En stege står lutad mot ett fönster som utrymningsväg. Natthimlen tänds röd av de uppflammande lågorna från husets övervåning. Vatten sprutas mot den övertända lägenheten och tunnor med vatten körs fram på kärror. 

Pehr Hilleström var som ung med om att hans föräldrahem brann upp. Ingenting av hemmet kunde räddas i den stora branden i Klara församling den 8 juni 1751. Branden i Klara är en av de häftigaste och våldsammaste som drabbat Stockholm. Bo Grandien har levande beskrivit branden i Klara i Stockholm i lågor (Bonnier, 1968). 

Före 1875 fanns ingen yrkesbrandkår. Under 1700- och 1800-talen sköttes istället brandsläckningen av stora skaror medborgare som ingick i en beredskapsorganisation. De hade olika uppgifter som släckning, vattenkörning, rivning och räddningsarbete. Brandvakter kallade på hjälp och påbörjade släckningsarbetet tills dess brandmanskapet hade mobiliserats.

1742 grundades Stockholms Stads Brandförsäkringskontor. Det var det första brandförsäkringsbolaget i Skandinavien. De gjorde aktiva insatser för att förhindra bränder, bland annat arbeta för strängare byggnadsbestämmelser och utrusta fastigheter med brandsläckningsredskap. 

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad