Josabeth Sjöberg bjuder konstnären Ferdinand på Tollin på kaffe och kakor.
Bildkonst
Konstnär: Sjöberg, Josabeth (1812-1882). Stadsmuseet i Stockholm

Mitt rum hos Mamsell Wallerqvist, på nedra botten, uti huset N:ro 13 vid Tavastgatan, Qv. Ugglan mindre

Konstnär: Sjöberg, Josabeth
Material och teknik: Akvarell
Underlag: Papper
Mått i mm: 375x445

Josabeths tredje bostad 1842 till 1846. Konstnären och författaren Ferdinand Tollin har kommit på besök. Han bjuds på kaffe med dopp. Besökarens svarta hatt och handskar ligger på klavikorden (musikinstrumentet som liknar ett piano) med de svarta tangenterna. Hans galoscher och käpp står uppställda vid dörren.

På klavikorden, under Tollins hatt, ligger ett delvis hoprullat ark som föreställaren Ringaren i Notre Dame. Josabeth Sjöberg tjänade pengar på att färglägga bilder och kanske är det så att Ferdinand Tollin var den som förmedlade en del arbeten. Hur den färglagda bilden ser ut ser du nedan under Relaterade poster.

Under bilden har Josabeth Sjöberg bland annat skrivit: "Sorgdrägterna betyda: högtsalig H.M. Konungens Carl XIV Johans död."

Josabeth Sjöberg hyrde rummet 1842-1846 men målningen gjordes långt senare. Den är inte daterad, men papperet hon målade på har en så kallad vattenstämpel (en stämpel som trycks in i papperet vid tillverkningen) från 1866. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad