Foto
Fotograf: Malmström, Axel (1872-1945). Stadsmuseet i Stockholm

Cykel från första världskriget, då det rådde brist på cykeldäck

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad