Foto
Fotograf: Svenska Dagbladet. Stockholms stadsmuseum

Slussinvigningen oktober 1935

Uppdaterad