Foto
Fotograf: Söderberg, John. Stadsmuseet i Stockholm

Slussområdet under ombyggnaden: Tunnelbanestationen vid Slussen

Station Slussen byggdes i början av 1930-talet och Katarinatunneln invigdes 1933 för spårvägslinjerna 8 och 19. Det allmänna namnet för dessa spårvägar var "tunnelbanan", även om det endast var fråga om spårvägstrafik i tunnel.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad