Ritning

Underlag för bygglov år 1883, fastigheten Drottninghuset 5

Ritning till förändring på vinden. 1 bild