Ritning

Underlag för bygglov år 1880, kvarteret Åkermannen 10, nuvarande kvarteret Vårdtornet

Innehåller planritningar och fasadritningar. 2 bilder