Ritning
Arkitekt: Stadsingenjörskontoret, Stockholms stad . Stockholms stadsarkiv

Underlag för bygglov år 1880, kvarteret Åkermannen 10, nuvarande kvarteret Vårdtornet

Innehåller planritningar och fasadritningar. 2 bilder

Uppdaterad