Foto

Stadshusträdgården med Strömbadet och Riddarholmen i bakgrunden