Stenplattor sedda uppifrån.
Foto
Fotograf: Tideman, Sven. Stockholms stadsmuseum

Stadshusträdgården, detalj av stenläggningen i Wallenbergs trädgård

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad