Tullhusbyggnaderna vid Norrtull från Norrtullsgatan.
Foto

Tullhusbyggnaderna vid Norrtull från Norrtullsgatan

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Tullhusen vid Norrtull, Norra Stationsgatan 40A,B (Vasastaden 1:100)

Tullhusen vid Norrtull, Norra Stationsgatan 40A,B (Vasastaden 1:100)

Tullsnok - öppna bommen! : Carl Michael Bellman och tullen / Jan Berggren

Tullsnok - öppna bommen! : Carl Michael Bellman och tullen / Jan Berggren