Foto
Fotograf: Samfundet S:t Erik. Stadsmuseet i Stockholm

Tullhusen vid Norrtull, Norra Stationsgatan 40A,B (Vasastaden 1:100)

(texten kommmer från en skylt som finns uppsatt vid Norra Stationsgatan 40 A, Vasastaden)

byggdes 1731-33 efter ritningar av Johan Eberhard Carlberg, stadsarkitekt 1727-73. Här, vid stadens norra gräns, tog man upp varutull. Tullporten som var utformad som en triumfbåge av trä låg mittemellan de tvåhusen. Sedan tullbevakningen upphört 1864fortsatte trafiken att gå mellan husen fram till 1940. Vid den senaste fasadrenoveringen 2013 hittade man den ursprungliga spritputsen och färgsättningen i rosa och grått som nu har återskapats.


The twin customs houses were erected in 1731-33 to a design by the city architect Johan Eberhard Carlberg. Customs dues were collected here until 1864. The main road into Stockholm from the north passed between the buildings until 1940. The customs houses are now restored to their original colouring. 
( 1997 reviderad 2014)

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad