Omslagsbild Tullsnok - öppna bommen!
Litteraturtips

Tullsnok - öppna bommen! : Carl Michael Bellman och tullen / Jan Berggren

Carl Michael Bellman var under några år anställd vid Tullverket och Stockholms tullar nämns ofta i hans diktning. I den här boken berättas om Bellman och hans arbete men främst om tullsystemet och Stockholms alla tullar samt de tullare som Bellman skriver om.

Boken är full av citat från epistlar och sånger och illustrerad med en mängd bilder, kartor och ritningar. Den avslutas med en käll- och litteraturförteckning samt ett personregister. 134 sidor.

Innehåll
Förord
NEDSLAG I BELLMANS LEVNAD
Författarkarriär
Staten, Bellmans skrala födkrok
BELLMAN I TULLKVARTEREN
Stockholmstullen vid andra hälften av 1700-talet
Protektionism
Tullarrenden
Sjötullen
Landtullen
Generaltulldirektionen
Arbetsplatsen
Kolleger
Karriär
TULLARE AV KÖTT, BLOD OCH ALKOHOL
Appelstubbe
Agrell
Lundbeck
Hasselgren
Tullgren
Mörtberg
Meissner
Bredström
BELLMAN, TULLPLATSERNA OCH TULLARNA
Landtullplatserna
Danvikstull
Hammarby vintertull
Skanstull
Tanto
Hornstull
Långholmstullen
Kungsholms tull
Karlbergs tull
Norrtull
Roslagstull
Ladugårdslands tull
Blockhusudden
Sjötullen – Utrikestullen
Utanför Stockholm
Trosa
Uppsala
Södertälje
Bellman som hjälpare till tulltjänster
Verket och tjänstemännen som Bellman såg dem
BELLMAN OCH RADEN AV LITTERÄRA TULLARE
SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER
TULLARKIVEN OCH BELLMANLITTERATUREN
”Bellmanarkiven”
Övriga källor
Otryckta
Tryckta
LITTERATUR
FÖRKORTNINGAR
PERSONFÖRTECKNING

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Barn framför tullporten vid Hornstull, sedd från gamla Liljeholmsbron

Barn framför tullporten vid Hornstull, sedd från gamla Liljeholmsbron

Hammarby tullhus vid Värmdögatan 61 A i hörnet av Tullgårdsgränd  (senare Ljusterögatan). Nuv. Malmgårdsvägen 61. Dåv. kv. Schaktet

Hammarby tullhus vid Värmdögatan 61 A i hörnet av Tullgårdsgränd (senare Ljusterögatan). Nuv. Malmgårdsvägen 61. Dåv. kv. Schaktet

Nytt i Stockholmskällan
Tema

Nytt i Stockholmskällan

Stockholmskällans databas fylls hela tiden på med historiskt källmaterial från våra museer, arkiv och bibliotek. Här hittar du senast publicerade. (Bild: Gun Hägglund och Gunnar Hö…

Skanstull. F.d. tullhuset (det vita), Götgatan 100, Grundsborg

Skanstull. F.d. tullhuset (det vita), Götgatan 100, Grundsborg

Tullhusbyggnaderna vid Norrtull

Tullhusbyggnaderna vid Norrtull