Person på vespa pratar med två unga män.
Foto

Södra Blasieholmskajen utanför Nationalmuseum

På vespan sitter en turistlots som lotsar bilturister genom staden.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Stockholm dag och natt – hur man på 24 timmar blir hemtam i huvudstaden / Åke Runnquist

Stockholm dag och natt – hur man på 24 timmar blir hemtam i huvudstaden / Åke Runnquist